Preciosa

The Masters of Crystal

Ruční vsazování

Instrukce (6)
Stejné péče, jakou Preciosa věnuje výrobě a přepravě kamenů, je třeba i při jejich zasazování. Při nesprávné manipulaci může dojít k poškození kamenů, a to především k odrcení špiček a hran. Takové kameny potom ztrácejí své ideální opticko-estetické vlastnosti (brilanci a oheň) a nemohou vyniknout ve špercích. Pro zachování všech vynikajících opticko-estetických vlastností kamenů z PRECIOSY je nutné dodržet i správné postupy při zasazování kamenů do šperků.

Krok 1. Vyvrtejte otvory pro lůžka kamenů

Nejprve malou kulovitou frézkou předvrtejte malé vodicí dírky 


Poté ve středu vodicích dírek začněte vyvrtávat otvory spirálovým vrtákem. Volte takový průměr vrtáku, aby výsledné otvory neomezily možnost upravit mezery mezi otvory nebo aby nezeslabily kov šperku. A naopak, vrták příliš malého průměru by se mohl snadno zlomit..


 

 Krok 2. Převrtejte otvory kónicky

  • Ke kuželovému převrtání otvorů použijte kónickou frézku. Otvory se převrtávají kónicky, aby se při odstraňování přebytečného kovu zachovala pevnost kovu šperku. To pak později umožní zmírní tlak, který musíme vyvinout na fastovací frézku pro vyvrtání lůžek kamenů. Vrtání zastavte krátce před dosažením průměru kamenů, abyste otvor příliš nezvětšili.

 Krok 3. Převrtejte lůžka pro kameny

Lůžka se vyvrtávají řadou velikostně odstupňovaných vysokorychlostních H.S. fastovacích frézek (H.S. = High Speed). Každé lůžko začněte vyvrtávat frézkou menší, než je průměr zasazovaného kamenu. Poté je už jen třeba lůžko mírně zvětšit, aby se do něj kámen vešel. V tomto stádiu je třeba pracovat maximálně přesně, protože již není třeba odbrousit velké množství kovu.

Jak již bylo výše zdůrazněno, kameny by měly jít vsunout do lůžka těsně. Když kámen přesně nedosedá, nepoužívejte další velikost H.S. vrtáku, protože může být příliš velký. Není-li přesná velikost H.S. vrtáku k dispozici, zkuste jiný typ, jako je například vrták typu „hart“ z nástrojové oceli, který odvrtá jen tolik materiálu, aby se kámen dal do lůžka těsně vsunout. Je ještě jedna možnost jak lůžko zvětšit: Použijte menší H.S. fastovací vrták a krouživým pohybem jím rovnoměrně rozšiřte lůžko na požadovaný průměr. Neustále přitom kontrolujte, zda již je lůžko pro těsné dosednutí kamene dostatečně velké, abyste zabránili přílišnému zvětšení lůžka.

Krok 4. Zasaďte kameny

Kov šperku, do něhož se kámen bude zasazovat, by měl být silnější než 1mm, aby  kameny z lůžek nevypadávaly. Nejprve ji očistěte štětcem, odstraňte kovové piliny z lůžek a každý kámen před zasazením očistěte. Poté k manipulaci s kameny použijte včelí vosk s přísadou prášku z rozdrceného dřevěného uhlí kónicky nanesený na plošku nástroje a jím se při manipulaci dotýkejte jen tabulek. Je naprosto nezbytné, aby lůžka i kameny byly zcela čisté.
 

Když je každý kámen posazený nad odpovídajícím lůžkem, vtlačte ho dovnitř a řádně ho usaďte. Kámen musí být vtlačován nepatrnou silou kolmou k rovině základny tak, aby nedošlo k vzpříčení kamene v lůžku. Můžete to udělat jakýmkoli „měkkým“ nástrojem-„zatlačovákem“ (nikoli kladívkem, mohlo by poškodit kámen) zužujícím se do malé plošky. Ideální je použití např. zatlačováku z mosazi či mědi

Nakonec musí být všechny kameny usazeny tak, aby jejich tabulky byly v rovině s kovem šperku.

Upozornění!
K usazení a rovnání kamenů nepoužívejte kladívka. Mohlo by dojít k porušení až prasknutí kamenů!

Krok 5. Zajistěte kameny

Po usazení kamenů do lůžka je třeba zajistit je ve správné poloze. Jinak může dojít k poškození až prasknutí kamene.

Nesprávný postup

Správný postup
K zajištění kamenů lze použít jedné z těchto dvou technik, nebo jejich kombinací:

a) Tlak
Když je malý kámen těsně usazen, k jeho zajištění obvykle postačí užití jen nepatrné síly. Jako nástroje lze použít např. malé zakulacené rydlo nebo vidlicový  (drážkovaný) narážeč s plochými konci. Nástroj držte lehce přitisknutý k okraji kovu a opakovaně jím jedním směrem táhněte kolem kamene za stálého tlaku směrem dolů. Lehkým naklápěním nástroje s využitím jeho břitu soustředíte tlak, a kov tak stlačíte a kolem kamene snadněji nahrnete

b) Zaklepávání
Je-li kámen v lůžku usazen volně, můžete k jeho zajištění použít techniky zaklepávání kovu. K zaklepávání se používá lehkého cizelérského kladívka a zaklepávacího nástroje zužujícího se do plochého okrouhlého konce.

9.4.2008 0:04:12 | přečteno 12792x

 

Aktuality

PRECIOSA cyklotým se blíží do finále, oslavte s nimi zakončení extrémně náročného závodu Závodníkům Handy Cyklo Maratonu, mezi kterými je i cyklotým PRECIOSA, se jejich ... více »
Trofeje PRECIOSA jsou symbolem úspěchu Křišťálové trofeje pro blížící se Metrostav Handy Cyklo Maraton se letos zrodily ... více »
KEVOLIE a její Zlatý věk se třpytivou extravagancí z PRECIOSY 16. června 2016 představil Key Yiu v přístavu Kai Tak Cruise Terminal ...
 
load
db > http://crystal.preciosa.com/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=78&slozka=909&xsekce=&rootPathFix=./../../../