Preciosa

The Masters of Crystal

Strojní vsazování

Rady pro strojní zasazování kamenů - použití metody ztraceného vosku

Při použití metody ztraceného vosku je nutné dodržet některé zásady pro ohřev kamenů, jinak mohou kameny prasknout nebo změnit barvu. Proto doporučujeme vyvarovat se jakýchkoli prudkých změn teploty, protože mohou vyvolat tepelný šok. Je-li třeba chladit, doporučujeme, aby maximální rychlost chlazení nepřekročila 5°C/min. Nejsou-li kameny při ohřevu mechanicky namáhány, nepředstavuje ani teplota 1100°C žádné riziko. Je ale třeba brát v úvahu teplotní odolnost daného druhu barvy kamene, neboť některé odstíny se za zvýšených teplot mění. Teplotní odolnost kamenů z Preciosy je testována při teplotě 600°C po dobu 2 hodin a programem simulujícím teplotní režim metody ztraceného vosku (viz graf 1).

Odolnost vůči teplotnímu rázu  lze měřit různými způsoby. V Preciose užíváme metodu náhlého zchlazení o daný teplotní rozdíl. Výsledkem je esovitá křivka závislosti podílu poškozených kamenů na teplotním rozdílu (rázu). Jedním z charakteristických parametrů této křivky je teplotní rozdíl, při němž dojde k poškození poloviny kamenů. Pro ilustraci závislosti na velikosti kamenů uvádíme typické hodnoty pro dvě velikosti.

Velikost  ∆T 50% [°C]
 1,5 165 
 3  > 220

Typický tvar závislosti podílu kamenů poškozených teplotním šokem na velikosti šoku je uveden v grafu2.

Kromě teplotních šoků je třeba brát v úvahu i možné mechanické poškození vlivem nadměrného tlaku především na hrany kamenů či nárazů tvrdými předměty.

Při pájení kovových částí je třeba se vyvarovat kontaktu kamenů s používanými tavidly za zvýšené teploty, jako je např. borax (tetraboritan sodný, [sodium tetraborate, borax] Na2B4O7×10H2O), neboť způsobují naleptání povrchu kamene (zirkonie se v jejich tavenině rozpouští).

9.4.2008 0:04:38 | přečteno 10596x

 

Aktuality

PRECIOSA cyklotým se blíží do finále, oslavte s nimi zakončení extrémně náročného závodu Závodníkům Handy Cyklo Maratonu, mezi kterými je i cyklotým PRECIOSA, se jejich ... více »
Trofeje PRECIOSA jsou symbolem úspěchu Křišťálové trofeje pro blížící se Metrostav Handy Cyklo Maraton se letos zrodily ... více »
KEVOLIE a její Zlatý věk se třpytivou extravagancí z PRECIOSY 16. června 2016 představil Key Yiu v přístavu Kai Tak Cruise Terminal ...
 
load
db > http://crystal.preciosa.com/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=79&slozka=909&xsekce=&rootPathFix=./../../../