Preciosa

The Masters of Crystal

Cena HREA – Excellence Award® 2011 pro Preciosu

Dne 8. března 2012 se v Praze na výroční konferenci People Management Fora (dříve Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů) uskutečnilo finále soutěže HREA – Excellence Award® 2011. Cílem soutěže je ocenění nejlepších projektů a počinů v oblasti personální práce.


Cenu odborné poroty HREA 2011 za spolupráci se studenty získala PRECIOSA, a.s., která se zúčastnila soutěže s projektem MISTR KŘIŠŤÁLU 2011 – INSPIRACE HISTORIÍ.

 
Projekt je zaměřen na navázání spolupráce se studenty a školami z oblasti designu skla a bižuterie prostřednictvím soutěže Mistr křišťálu.
Odborná porota HREA 2011 vyzdvihla aktuálnost tématu - spolupráci výrobní firmy se školami a studenty a podporu "řemesla".

Ocenění z rukou organizátorů převzali personální ředitelka PRECIOSY, a.s. paní Jana Havlíčková a pan Ondřej Šíp.

31.5.2012 8:43:23 | přečteno 3600x
 
load
db > http://crystal.preciosa.com/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=1138&slozka=27&xsekce=&rootPathFix=./../../../../