Preciosa

The Masters of Crystal

Navigace

Firma

Nadační stipendia na vybraných VŠ

Kariéra - 4
Nadace Preciosa uděluje stipendia studentům a doktorandům na dvou vysokých školách - na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) a na Technické univerzitě v Liberci (TUL). Cílem je zvýšení zájmu o studium náročných technicky zaměřených oborů (zejména strojírenských a chemických), jejichž absolventi mohou nalézt uplatnění také v Preciose.

Žádosti o stipendia se podávají dle podmínek zveřejněných na internetových stránkách těchto vysokých škol, a to zpravidla na počátku akademického roku. Pokud na uvedených VŠ studují děti zaměstnanců Preciosy, mají také šanci uspět. Musí podat žádost o stipendium přímo na škole a je vhodné současně kopii žádosti odeslat Nadaci.

Nadační stipendijní systém nelze zaměňovat s podnikovými stipendii udělovanými smluvně přímo Preciosou, a.s. s cílem získání budoucích kmenových zaměstnanců firmy na základě smluvního závazku nástupu do Preciosy.


19.1.2011 13:59:55 | přečteno 4328x
 
load
db > http://crystal.preciosa.com/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=848&slozka=6&xsekce=12&rootPathFix=./../../../../