Preciosa

The Masters of Crystal

Navigace

Firma

Fond ekologie a životního prostředí

Správce fondu: Ing. Jiří Panoch

Fond ekologie a životního prostředí přispívá organizacím a spolkům věnujícím se studiu a popularizaci trvale udržitelného rozvoje, zlepšování podmínek ochrany životního prostředí. Pozornost věnuje vlastní tvorbě životního prostředí, především při obnově původního ekofondu v severočeských horách. S cílem přispět k ochraně a péči o životní prostředí se nadace již dlouhodobě angažuje především v oblasti Lužických a Jizerských hor, ale neopomíjí ani širší okolí, např. Krkonoše.
Pravidelně podporuje Zoologickou zahradu v Liberci a významné prostředky věnuje i na obnovu kulturních památek v severočeském regionu.

Fond ekologie a životního prostředí svou činností v neposlední řadě představuje odborné i laické veřejnosti Preciosu a její nadaci jako instituce, pro něž je ochrana a tvorba životního prostředí naprostou samozřejmostí.

Některé realizované projekty:

  • Podpora Zoologické zahrady v Liberci
  • Nadace Preciosa podporuje od začátku jeho existence činnost Spolku přátel přírody
  • Nadační pomoc Jizerským horám
  • Podpora vydávání časopisů zaměřených na ochranu životního prostředí
  • Podpora činností sdružení a spolků aktivních v ochraně životního prostředí s důrazem na výchovu mládeže

8.4.2008 23:03:57 | přečteno 7777x
 
load
db > http://crystal.preciosa.com/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=18&slozka=6&xsekce=12&rootPathFix=./../../../../