Preciosa

The Masters of Crystal

Navigace

Firma

Fond sociální a humanitární

Správce fondu: Ing. Lucie Karlová

Podfond individuální pomoci – správce: Marcela Vojtíšková

Fond humanitární a sociální přispívá na vybavení a činnost občanských charitativních a dobročinných organizací, na vybavenost předškolních zařízení, sociálních ústavů, domovů mládeže a seniorů. Podporuje projekty spojené s ochranou lidských práv.
V oblasti sociálních a humanitárních činností působí Nadace i mimo domovský region.
Mimořádné úsilí vyvinula po ničivých povodních v roce 2001 na Moravě, v dalších letech se zaměřila na likvidaci následků živelných pohrom převážně v severočeském regionu (Terezín, Markvartice, Děčínsko, Frýdlantsko...) 

Prostředky na sociální a humanitární účely jsou čerpány nejen z tohoto fondu. Každoročně je také vyhlašováno grantové řízení, které čerpá prostředky z výnosu jmění získaného z NIF …více o grantech

Významnou součástí práce tohoto fondu je i pomoc individuálním žadatelům, kteří se ocitnou v kritické životní situaci.

Vybrané realizované projekty:

 • Podpora sdružení a asociací handicapovaných spoluobčanů - dlouhodobá nebo opakovaná spolupráce, např.:
  - Drak - občanské sdružení pro zdravotně postižené v Liberci
  - Jedličkův ústav v Liberci
  - Svaz zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou
  - Český červený kříž
  - Asociace rodičů a přátel postižených dětí v jablonci nad Nisou
  - Czech Handicap
 • Pomoc povodní postiženým oblastem
  Akciová společnost Preciosa a její nadace zorganizovaly v roce 1997 poprvé rozsáhlou pomoc povodní postižené Moravě. Povodně v dalších letech bohužel opakovaně postihly významně i region severních Čech. Nadace vždy významně přispěla k likvidaci ohromných škod. Naposledy to bylo v srpnu 2010 v oblasti Raspenavy, Višňové a dalších obcí v západní části Jizerských hor postižených přívalovou povodní.

 

27.6.2008 17:07:50 | přečteno 10010x
 
load
db > http://crystal.preciosa.com/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=17&slozka=6&xsekce=12&rootPathFix=./../../../../