Preciosa

The Masters of Crystal

Navigace

Firma

Fond zdraví a prevence

Správce fondu: Ing. Stanislav Vohlídal

Fond zdraví  a prevence přispívá na vybavení nemocnic a léčebných zařízení, na zlepšení podmínek zdravotně postižených a na preventivní zdravotní péči. Podporovány jsou také projekty, které umožňují aktivní zapojení nemocných a zdravotně postižených do běžného života.

Velkou pozornost věnuje fond především místním a regionálním zdravotnickým zařízením, zejména v Jablonci nad Nisou, Liberci a Turnově. Jedná se jak o nemocnice, tak o speciální léčebná zařízení. Nadace v této oblasti poskytuje také individuální pomoc. Příspěvky jsou určeny především na náročné zdravotní zákroky, dlouhodobé léčení, které zdravotní pojišťovna nehradí nebo na ně přispívá jen částečně, nebo na nákup zdravotních pomůcek.

Vybrané projekty:

  • Preciosa podpořila nemocnici v Jablonci nad Nisou významným finančním příspěvkem pro nákup nového tomografu
  • Nadace podpořila nákup speciálních čtecích lup pro slabozraké čtenáře
  • Pro podporu výzkumu ve zdravotnictví věnovala Nadace dva elektronové mikroskopy vědeckým pracovištím
  • Nadace přispěla Dětskému oddělení Fakultní nemocnice v Praze – Motole na pořízení zdravotní techniky a audiovizuální techniky se vzdělávacími a zábavnými programy
  • Nadace Preciosa poskytla gastroenterologickému centru interního oddělení liberecké nemocnice finanční prostředky na zakoupení speciálního zařízení na dezinfekci endoskopů
  • Každoroční preventivní očkování proti chřipce pro zaměstnance Preciosy a jejich rodinné příslušníky
  • Preciosa sehrála mimořádnou úlohu při vybavení liberecké nemocnice novým operačním mikroskopem typu OPMI Vario na stojanu NC od německé firmy Carl Zeis
  • Pro LDN a hospicová zařízení nakoupila dekubitní matrace
  • Pro vybraná oddělení v jablonecké  a turnovské nemocnici zakoupila nadace speciální polohovací lůžka pro nepohyblivé pacienty
8.4.2008 23:02:17 - aktualizováno 24.3.2011 8:44:22 | přečteno 9270x
 
load
db > http://crystal.preciosa.com/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=14&slozka=6&xsekce=12&rootPathFix=./../../../../