Preciosa

The Masters of Crystal

Navigace

Firma

Nadace PRECIOSA ocenila mladé vědce z VŠCHT

Ceny Nadace PRECIOSA pro studenty VŠCHT

Nadace PRECIOSA, která dlouhodobě podporuje tuzemské odborné školství, již tradičně udělila ceny studentům Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Ceny Nadace PRECIOSA si ocenění převzali 23. června v Betlémská kapli.

Ceny Nadace PRECIOSA za vynikající diplomové a disertační práce v oblasti materiálového výzkumu jsou spojeny s finanční odměnou. Za akademický rok 2014/15 si je převzali tito absolventi doktorského a magisterského studia:


Ing. Lenka Velíšková, Ph.D. – Studium povrchových změn u modifikovaných sorbentů na bázi aluminosilikátů

Ing. Lucie Čermáková – Matematická simulace záměny skloviny ve sklářské tavicí peci s elektrickým příhřevem

Ing. Jakub Černý – Příprava spinelové keramiky lisováním a charakterizace jejich vlastností

Ing. Kristýna Linhartová – Porézní nosiče pro Cs-137

Ing. Tereza Chomyšinová – Vliv povrchové úpravy různými typy nanoprášků na vybrané parametry skla Float.

Ceny byly předány za přítomnosti prof. Aleše Helebranta, proděkana pro vědu a výzkum FCHT VŠCHT Praha, a zástupců Nadace PRECIOSA, ředitele Ing. Iva Schötty a Ing. Jiřího Kouckého, CSc.

2.7.2015 13:57:38 | přečteno 941x
 
load
db > http://crystal.preciosa.com/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=1629&slozka=6&xsekce=12&rootPathFix=./../../../../