Preciosa

The Masters of Crystal

Navigace

Firma

Nadace PRECIOSA podporuje umělecké školství v Turnově téměř dvě desítky let

Šperkárna v Turnově

Spolupráce mezi Střední uměleckoprůmyslovou školou (SUPŠ) a Vyšší odbornou školou (VOŠ) v Turnově  a naší podnikovou nadací začala již před 18 lety!  V jedné budově, tzv. Šperkárně, zde sídlí dvě umělecky zaměřené školy. 

Nadace PRECIOSA si vždy dobře uvědomovala vysoké finanční náklady, které výuku na umělecké škole doprovázejí. Na Šperkárně se pracuje s drahými kovy, bronzem, drahými kameny. Také je nutné zajistit technické vybavení v podobě strojů, speciálních zařízení, nářadí a ochranných pomůcek. 

Za 18 let věnovala Nadace PRECIOSA na vybavení školy více než 700 000,- Kč. Namátkou stačí připomenout, že díky Nadaci PRECIOSA mohla škola koupit přístroj na galvanické pokovování, ultrazvukovou děrovačku, mobilní horizontální vypalovací pec pro odlévače, otryskávací zařízení, fotostudio pro dokumentaci restaurovaných předmětů, desalinační vanu, vybavení multimediální učebny technologie elektronikou aj.

A co dělá škola pro Nadaci PRECIOSA?  Dlouhodobě se žáci a studenti účastní soutěže „Mistr křišťálu“, kterou společnost Preciosa každoročně vyhlašuje. Cílem soutěže je vymyslet pro jednotlivé komodity Preciosy nové designové návrhy našich produktů a prezentačních materiálů.

Jako projev vděčnosti za vzájemnou dlouholetou spolupráci nominovala letos turnovská škola naší podnikovou nadaci na udělení ceny VIA BONA 2014 v kategorii velké firmy. Ocenění VIA BONA se uděluje v šesti kategoriích individuální a firemní filantropie. Dostat se v dané kategorii mezi tři nominované firmy bylo pro Preciosu velkým úspěchem. 


Vybavení nakoupené z darů Nadace PRECIOSA:

 

                  Pískovací kabina                                              Kovářská výheň

16.10.2014 12:36:51 | přečteno 1444x
 
load
db > http://crystal.preciosa.com/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=1460&slozka=6&xsekce=12&rootPathFix=./../../../../