Preciosa

The Masters of Crystal

Navigace

Firma

Udělení nadačních stipendií na vybraných VŠ

Stipendisté VŠCHT Praha

Nadace Preciosa již tradičně dávala stipendia studentům technických oborů na vybraných vysokých školách, letos na Technické univerzitě v Liberci a na VŠCHT v Praze. Celkem udělila 54 stipendií.Dlouhodobým cílem Nadace Preciosa, která stipendia rozděluje už více než deset let, je zvýšení zájmu o studium náročných, technicky zaměřených oborů. Jde například o strojírenské a chemické obory, jejichž absolventi často nalézají uplatnění ve společnostech Skupiny Preciosa. V akademickém roce 2013/14 udělila Nadace 29 stipendií studentům Technické univerzity v Liberci a 25 studentům VŠCHT Praha. V jednotlivých stipendijních komisích bylo projednáno celkem 110 žádostí. 

Většinou šlo o studenty posledních ročníků denního studia a v nemalé řadě i o doktorandy. Nejvíce stipendií získali studující Technické univerzity v Liberci, kde se zájem Nadace soustředí na podporu studentů oborů Konstrukce strojů a zařízení, Sklářské stroje a robotiku, Výrobní systémy, Automatizované řízení vč. informatiky, Design a obory ekonomické vč. Mezinárodního obchodu.  Na VŠCHT se Nadace soustředí na studující oborů garantovaných Ústavem skla této vysoké školy. 


11.12.2013 16:11:28 | přečteno 1775x
 
load
db > http://crystal.preciosa.com/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=1329&slozka=6&xsekce=12&rootPathFix=./../../../../