Preciosa

The Masters of Crystal

Navigace

Firma

Ochrana osobních dat

Zásady ochrany soukromí

Preciosa vždy respektuje Vaše soukromí. PRECIOSA, a.s. a její dceřiné společnosti (dále jen Preciosa) věnuje ochraně Vašich osobních informací náležitou pozornost.
Tyto „Zásady ochrany soukromí“ Vám odpoví na dotazy, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme. Rovněž jsme zahrnuli informace, jak předcházet tomu, aby vaše informace byly shromažďovány nebo sdíleny. Preciosa si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoliv upravit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění. Pokud Zásady upravíme nebo aktualizujeme, zveřejníme je zde a jakékoliv úpravy se budou vztahovat na všechny informace shromážděné Preciosou, včetně informací již shromážděných.
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k Zásadám ochrany soukromí, kontaktujte Preciosu prostřednictvím kontaktů na internetových stránkách www.preciosa.com.

Jaké informace shromažďujete a jak je využíváte?

Shromažďujeme informace o Vašich návštěvách. Jsou to informace o poskytovateli služby, typu prohlížeče, operačním systému, našich navštívených stránkách a datech a časech přístupu, abychom optimalizovali Vaše zkušenosti a zkvalitnili Váš čas strávený na webu Preciosy. Také sledujeme, z jakého místa na webu jste přišli.
Můžeme si ponechat Vaše jméno, a eventuálně další osobní informace, pokud nám tyto informace poskytnete. Můžeme Vás požádat o dobrovolné poskytnutí informací o Vašich osobních nebo profesních zájmech, demografii, zkušenostech s našimi produkty a Vaše preference způsobu kontaktování. Tyto informace mohou být kombinovány s informacemi o Vás, které jsme shromáždili od Autorizovaných distributorů Preciosa. Využíváme tyto informace k přípravě nabídek přizpůsobených Vašim zájmům. Například, můžete obdržet speciální nabídku do vašich oblíbených destinací nebo můžete být požádáni účastnit se průzkumu.

S kým sdílíte moje osobní informace?

Neprodáme Vaše jméno nebo soukromé informace třetím stranám, a nezamýšlíme to ani v budoucnu. Pravidelně sdílíme informace s našimi Autorizovanými distributory a jejich dceřinými společnostmi. Preciosa Vám rovněž může zaslat propagační nabídky v součinnosti s marketingovými partnery. V případě požadavku na zpracování statistických informací externím subjektem, mohou být předmětná data výzkumu poskytnuta třetím stranám. Tyto třetí strany jsou smluvně vázány k mlčenlivosti a prodej osobních informací je těmto subjektům zapovězen pod přísnými sankcemi. Se třetími stranami můžeme sdílet anonymní, neosobní, celkové informace o všech našich uživatelích.

Jak Preciosa používá cookies a obdobné technologie?

Preciosa používá cookies, tags a podobné technologie za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu webových stránek. Tyto technologie umožňují Preciose poskytnout Vám informace přizpůsobené Vašim potřebám a jejich efektivní administraci. Pokud k technologii cookies nemáte důvěru, lze je ve Vašem prohlížeči zakázat. V nápovědě ve Vašem prohlížeči najdete o této technologii obecné informace, stejně tak i návod, jak cookies zakázat.

Jak zachovává Preciosa platné zákony omezující marketing dětem, tj. Zákon o ochraně dětí on-line?

Pokud ve Spojených státech dítě mladší 13 let poskytlo Preciose osobní informace bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka, rodič nebo opatrovník nám mohou zaslat e-mail a my informace odstraníme a vyřadíme dítě ze všech reklamních kontaktů. Podobná opatření přijímá Preciosa v dalších zemích, aby dodržela stejné místní nebo národní zákony.

Jak mám sdělit Preciose, že nechci být kontaktován za účelem propagace?

Kontaktujeme Vás s propagačními nabídkami Preciosy, pouze pokud projevíte přání je dostávat. Třetí strana může jednat jménem Preciosy a provádět propagaci pro Preciosu nebo jí pomáhat v řízení marketingové databáze. Pokud jste vyjádřili přání dostávat propagační nabídky od Preciosy, můžete zvolit formu e-mailu, telefonu nebo pošty kontaktováním Preciosy prostřednictvím kontaktu na www.preciosa.com. Provedení změn potrvá nejdéle jeden měsíc.

Jak jsou moje informace chráněny?

Preciosa používá odpovídající fyzické, elektronické a řídící záruky k ochraně informací, které jste nám poskytli.

25.7.2008 14:15:34 | přečteno 84032x
 
load
db > http://crystal.preciosa.com/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=333&slozka=6&xsekce=383&rootPathFix=./../../../