Preciosa

The Masters of Crystal

Navigace

Firma

Podmínky pro uživatele

Využívání Internetové prezentace
Uživatel nebo jeho zákonný zástupce, který využívá internetové prezentace Preciosy, je plně odpovědný za veškeré používání této prezentace. Uživatel nesmí provádět žádné kroky, které by vedly k poškození dobrého jména Preciosa nebo způsobily finanční ztrátu společnostem Preciosa.

Copyright
Veškerý obsah této internetové prezentace Preciosa je: Copyright© 2004 PRECIOSA, a.s., Opletalova 3197/17, Jablonec nad Nisou, 466 67, Česká republika, a/nebo jejích partnerů a dceřiných společností. Tato prezentace je uživatelům k dispozici pouze pro jejich osobní a nekomerční využití. Uživatel nesmí modifikovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet pozměněné materiály nebo prodávat informace, software, produkty nebo služby získané z této prezentace.

Zodpovědnost za obsah prezentace
Informace publikované v této prezentaci mohou obsahovat nepřesnosti a chyby. Společnost PRECIOSA, a.s. a její dceřiné společnosti mohou provádět změny a opravy kdykoli a neručí za jakékoli škody, které by mohly vzniknout využitím informací, softwaru, produktů a služeb z této prezentace.

Odkazy na třetí strany
Tato prezentace může obsahovat odkazy na třetí strany, které nejsou spravovány společnostmi Preciosa. Preciosa v žádném případě nezodpovídá za obsah, produkty nebo služby těchto stránek. Tyto odkazy jsou zde umístěny pouze pro vaše pohodlí.

Zodpovědnost za komunikační prostředí
Preciosa v žádném případě nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost prostředí internetu a případné škody, které by tím mohly uživatelům vzniknout.

Ochrana dat
Respektujeme Vaše soukromí, a proto věnujeme ochraně Vašich osobních informací náležitou pozornost. Rovněž jsme zahrnuli informace jak předcházet tomu, aby vaše informace byly shromažďovány nebo sdíleny. Preciosa si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoliv upravit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění.

25.7.2008 14:15:23 | přečteno 20021x
 
load
db > http://crystal.preciosa.com/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=336&slozka=6&xsekce=383&rootPathFix=./../../../