Preciosa

The Masters of Crystal

Navigace

Firma

Vino-Lok

Vinolok3
Nový produkt Preciosy - skleněné zátky

 

Ideou Vino-Lok systému je poskytnout vinařům takový uzávěr lahví, který je technicky spolehlivý
a senzoricky stoprocentně neutrální, splňuje potravinářské normy a je atraktivní pro spotřebitele. Skleněná zátka je dostatečně elegantní, aby mohla ozdobit láhev dobrého vína. Zátka Vino-Lok nahrazující běžnou zátku vyvolá u uživatele velmi příjemný pocit a přitom nabízí nejvyšší úroveň bezpečnosti výrobků. Kromě toho je tento uzávěr kompletně recyklovatelný.
Preciosa Group oznamuje, že uzavřela závaznou kupní smlouvu s CSI Deutschland GmbH o převodu a prodeji obchodních aktivit spojených s Vino-Lok/Vino-Seal. Dohoda zahrnuje převod stávajícího majetku, práv průmyslového vlastnictví a stávajících obchodních smluv týkajících se tohoto produktu. Dohoda byla uzavřena dne 01.06.2011. Od tohoto data byla všechna práva a povinnosti převedena na Skupinu Preciosa.

Více informací o produktu naleznete zde


11.8.2011 17:29:32 | přečteno 9558x
 
load
db > http://crystal.preciosa.com/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=932&slozka=6&xsekce=&rootPathFix=./../../../